قوی ترین نوع عشق چیست؟ + انواع سبک های عشق ورزی

خط سلامت: شخصیت چگونه بر عشق تأثیر می گذارد؟ شخصیت می تواند بر توانایی فرد برای یافتن خوشبختی در روابط تأثیر بگذارد، اما هرگز تنها عامل نیست و لزومی ندارد که مانع باشد. به عنوان مثال، سبک دلبستگی می تواند تأثیر قابل توجهی بر موفقیت رابطه داشته باشد.

قوی ترین نوع عشق چیست؟ + انواع سبک های عشق ورزی

روانشناسان عشق را چگونه تعریف می کنند؟

انجمن روانشناسی آمریکا (APA) یک تعریف روان پویشی از عشق ارائه می دهد و آن را به عنوان یک احساس "پیچیده" توصیف می کند که شامل: محبت نسبت به فرد دیگر ،حس لطافت و حساسیت به پاسخ های آنها است.

قوی ترین نوع عشق چیست؟

قوی ترین عشق، عشق بی قید و شرط است . این شکل از عشق تزلزل ناپذیر، تغییر ناپذیر و بی پایان است و آن را مظهر آنچه عشق می تواند به دست آورد تبدیل می کند.

عشق ورزی و صمیمیت راهی برای موفقیت در روابط زوجی است. ازآنجا  رفتارهای اساسی را که برای عشق ورزی و صمیمیت با همسر باید مورد استفاده قرار داد تا رابطه گرم و پویا شود باید بدانیم که در روابط مان چه رفتار هایی را  برجسته کنیم. برقراری تماس چشمی ، توجه به حرکات او ،تماس فیزیکی و ...سکانس های اصلی عشق ورزی و صمیمیت محسوب می شود .

به گزارش خط سلامت اکنون با توجه به نکات بالا و در نظر داشتن همه این موارد ، به نکات زیر توجه و سبک عشق ورزی و صمیمیت خود را انتخاب و تنظیم کنیم.

به طور کلی ، هدف از این کار، مطابقت سبک عشق ورزی و صمیمیت  با سایر جنبه های جذابیت جسمی ، روانی و رفتاری شما خواهد بود .

5 سبک عشق ورزی و صمیمیت

هال ، کارتر ، کودی و آلبرایت (2010) به دنبال ارزیابی روش های مختلفی بودند که افراد علاقه عاشقانه خود را به شریک زندگی شان منتقل کنند.

برای این کار، آنها پرسشنامه ای با عنوان سبک های معاشقه" ایجاد کردند تا پنج روش جداگانه عشق ورزی و صمیمیت را اندازه گیری کند. به طور خاص ، این پنج سبک عشق ورزی و صمیمیت عبارتند از:

سنتی: پایبندی به نقش های خاص جنسیتی، مانند زنی که دریافت عشق ورزی و صمیمیت را از طریق تماس چشمی نشان می دهد و مرد اولین حرکت آشکار ارتباط کلامی را انجام می دهد.

جسمی: ابراز رابطه جنسی، میل و علاقه از طریق رفتارهای غیرکلامی.

صادقانه: ایجاد یک رابطه عاطفی با شریک زندگی با صمیمی بودن ، احساس راحتی و ایجاد روابط خوب.

بازیگوشی: هدف ازعشق ورزی و صمیمیت در این روش سرگرمی است نه تلاش برای شروع رابطه و فقط داشتن یک زمان خوب برای خندیدن، شوخی و خوش گذرانی است

مودبانه:  در این سبک عشق ورزی و صمیمیت افراد رفتارهای اخلاقی ، محتاطانه و محترمانه دارند.

هال ، کارتر ، کودی و آلبرایت (2010) سپس امتیازات سبک عشق ورزی و صمیمیت شرکت کنندگان در تحقیق را با سایر معیارهای شخصیتی آنها مقایسه کردند .

نتایج نشان داد که افراد برونگرا و افرادی که در معرض تجربیات جدید هستند ، به احتمال زیاد سبک های عشق ورزی و صمیمیت جسمی ، بازیگوشانه یا صمیمانه را ترجیح می دهند در حالی که افراد درونگرا و کمتر باز به رویکردهای سنتی یا مودبانه گرایش دارند.

ارزیابی های بیشتر نشان داد افراد با وجدان و وظیفه شناس معمولاً از سبک صادقانه استفاده می کردند و افرادی که موافق یا وظیفه شناس نبودند تمایل داشتند در عشق ورزی و صمیمیت خود بازیگوش باشند.

فراتر از این یافته ها ، سبک های مختلف عشق ورزی و صمیمیت نیز به نتایج رابطه و تجارب مربوط می شود. هال ، کارتر ، کودی و آلبرایت (2010) خاطر نشان کردند که موفقیت در دوستیابی برای کسانی که در سبک های معاشرت خود صادق ، جسمی یا بازیگوش هستند ، بیشتر است. علاوه بر این ، سبک های صمیمانه و جسمی منجر به ایجاد سریع ترین روابط و ارتباط عاطفی شد.

در مقابل ، عمدتاً با توجه به طبیعت محتاط تر و درون گرایانه تر ، افرادی که از سبک سنتی و مودبانه تر پیروی می کردند ، سخت تر می توانستند قرار ملاقات بگذارند و روابط خود را برقرار کنند.

با این وجود ، افراد با عشق ورزی و صمیمیت های سنتی تمایل داشتند سرعت روابط شان به تدریج افزایش پیدا کند و روابط اندک خود را مهم و معنادار تلقی می کردند.

علاوه بر این ، افراد مودب نیز تمایل به صادق بودن داشتند - که به برخی از آنها نیز کمک می کند تا کمی برون گرا باشند. به طور کلی ، در حالی که برخی از سبک ها موجب  ارتباط بیشتر زوجین می شود، سبک های دیگر ایجاد روابط آهسته را در اولویت قرار می دهند.

استفاده از سبک عشق ورزی و صمیمیت

همانطور که تحقیقات نشان می دهد ، هر سبک عشق ورزی و صمیمیت به شیوه ای منحصر به فرد به شخصیت افراد نزدیک است ، به طوری که فرد برخی از رفتارهای عشق ورزی و صمیمیت را برجسته می کند و برخی دیگر را کم اهمیت جلوه می دهد.

با توجه به این که ، هر سبک عشق ورزی و صمیمیت موافقان و مخالفان خاص خود را دارد برای داشتن بیشترین موفقیت در تلاش های عشق ورزی و صمیمیت خود ، بهتر است سبک خود را با ویژگی های جذابیت ، شخصیت و اهداف زندگی عاشقانه خود مطابقت دهید .

نکته های بیشتر

عشق ورزی و صمیمیت های صادقانه می توانند با تمرکز بر ایجاد شخصیت مثبت و رشد ویژگی ها و مهارت های منحصر به فرد جذاب خود ، موفق تر عمل کنند .

علاوه بر این ، روش های اساسی عشق ورزی و صمیمیت برای این سبک شامل یادگیری ،ایجاد علاقه به شریک زندگی از طریق تماس چشمی و ایجاد احساس راحتی است .

دانستن اینکه چه زمانی عشق ورزی و صمیمیت موفقیت آمیز است با خواندن زبان بدن هر یک از زوجین ممکن است که موجب رسیدن به اهداف مشترک در روابط عاطفی می شود.

سبک عشق ورزی و صمیمیت های بدنی می توانند با تمرکز بر بهترین شکل در ظاهر فیزیکی و تمرین زبان بدن شانس موفقیت در عشق ورزی و صمیمیت را بهبود بخشند .

از آنجا که عشق ورزی و صمیمیت جسمی به معنای استفاده متقاعد کننده از زبان بدن و دانستن چگونگی لمس و تماس فیزیکی برای ایجاد جذابیت است .

یادگیری، اعتماد به نفس و کنجکاوی ، به جای اضطراب ، می تواند به عشق ورزی و صمیمیت جسمی در ایجاد یک تعامل پرشور کمک کند. به طور کلی ، این ویژگی ها و مهارت ها به عشق ورزی و صمیمیت جسمی کمک می کند تا بارقه های اشتیاق و میل جنسی را ایجاد کند.

عشق ورزی و صمیمیت های بازیگوش معمولاً رویکرد دوستانه دارند. بنابراین ، آنها ابتدا باید توانایی کنار آمدن با طرد بین فردی را داشته باشند.

فراتر از آن ، عشق ورزی و صمیمیت بازیگوشانه نیز در مورد پاداش انتخابی رفتار شریک زندگی توجه دارد . بنابراین ، در نهایت این رویکرد در مورد یادگیری ، چگونگی بدست آوردن ، ایجاد تعادل بین نزدیک شدن و عقب نشینی است.

عشق ورزی و صمیمیت های سنتی و مودب تمرکز مشابهی بر اهداف عملی تر روابط و یافتن شریک علاقه مند به تعهد دارند . در نتیجه ، هر دوی این رویکردها می توانند از درک نکات مثبت و منفی پیروی از نقش های جنسیتی ، یادگیری، نحوه و چرایی تغییر هنجارهای جدید دوست  یابی و شناسایی مواردی که شخص را به یک شریک عاشقانه عالی تبدیل می کند ، بهره مند شوند .

در عمل ، سبک عشق ورزی و صمیمیت سنتی و مودبانه معمولاً پیروی از روش های خاص توجه به جنسیت برای جلب توجه است به ویژه رفتارهایی که زنان برای جلب توجه مردان انجام می دهند .

از آنجا ، عشق ورزی و صمیمیت های سنتی و مودبانه اغلب یخ ها را می شکند، خطر طرد شدن وجود نداشته و زوجین آنچه را که می خواهند در یک زندگی مشترک تقسیم کنند به دست خواهند آورد.

به طور کلی این سبک عشق ورزی و صمیمیت صادقانه است. عشق ورزی و صمیمیت های سنتی و مودبانه ضمن حفظ ارزش ها و اهداف، برخی از رفتارهای استفاده شده توسط سبک های عشق ورزی و صمیمیت صادقانه و جسمی نیز بهره مند می شوند.

با این روش آن ها می توانند با موفقیت بیشتری با شرکای سنتی و درون گرا ارتباط برقرار کنند ، حتی اگر در موقعیت های مدرن تر و برونگرا قرار بگیرند. برای ورود به صفحه اینستاگرام کلیک کنید. 

تمام مطالب سایت اختصاصی و توسط تحریریه خط سلامت تولید شده است، استفاده با ذکر منبع و لینک دهی بلامانع است.

ارسال نظر

خط سلامت
فیلم ها
  • خط سلامت: عشق و حسادت با هم مرتبط هستند زیرا یک هورمون مشترک در این دو احساس نقش دارد. عشق احساسی است که به هورمون…

گزارش ویژه
پادکست
  • 00:00
    00:00
اتاق درمان